Elevage Unhaia
Poney Pottok

3 ans

  

  

 

Hokia Unhaikoa

 

Origines (mère): Puxkil * Kachu

 

Sexe: F

Robe: Alezan 

Date de naissance: 17/03/2017

 

 

 

 

  

 


 

Higanza Unhaikoa

 

Origines (mère): Ur Gorri * Urkulu

 

Sexe: F

Robe: bai 

Date de naissance: 02/04/2017

 

 

 

 


 

 

 

Hozta Unhaikoa

 

Origines (mère): Saia * Calaghan

 

Sexe: F

Robe: bai pie 

Date de naissance: 03/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Top Design By NMuD Powered By CMSimple